Nasza Tola

Program poświęcony wielkiej artystce emigracyjnej Toli Korian, odtwarzający jej osobowość i losy. Po dokumentalnym filmie „Teatr Toli Korian", zrealizowanym przez Mieczysławę Wazacz, zespół przedstawił atmosferę saloniku w którym wspomnienia o Toli wiązały się z reinterpretacją jej repertuaru.


Obsada i ekipa twórcza

Reżyseria: Helena Kaut-Howson

Wykonawcy: Janusz Guttner, Joanna Kańska, Konrad Łatacha, Wojtek Piekarski, Dorota Zięciowska


TEATR POSKu
październik 2007

TEATR TOLI KORIAN
film Mieczysławy Wazacz