Skip to main content
Potomkowie wędrownych  trup komediantów  dziś gramy
w najpiękniejszym polskim teatrze na obczyźnie.

NASZ TEATR

SCENA POLSKA.UK w POSKu zarejestrowana jako Polish Stage Co.UK jest organizacją charytatywną, (charity status nr. 1170033). Założona w 2004 roku  z inicjatywy  Heleny Kaut-Howson SCENA POLSKA.UK działa pod patronatem i ze stałym poparciem Zarządu POSKu, który zapewnia zespołowi siedzibę  i umożliwia regularne prezentacje na dużej scenie Teatru POSKu oraz w intymnej atmosferze Jazz Café. W skład stałego zespołu wchodzą profesjonalni aktorzy, muzycy i realizatorzy tworzący pod kierunkiem Heleny Kaut-Howson teatr oparty na scenariuszach autorskich, interpretujących polskie teksty dramatyczne i poetyckie z perspektywy emigranta. Mistrzowska gra i unikalny, pełen magii teatralnej styl tych przedstawień cieszą się ogromnym powodzeniem publiczności i uznaniem prasy. Misją Sceny Polskiej.UK jest podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków za granicą, tworzenie pomostów miedzy pokoleniami oraz  rozwój rodzimych talentów.

Zespół przed i po przedstawieniu pełni funkcję ekipy technicznej.

Modus Operandi czyli jak działamy

Scena nie dysponuje etatami, ani rocznym subsydium pozwalającym na pokrycie kosztów administracyjnych czy prób. Każdy projekt wymaga osobnych źródeł finansowania, a wynagrodzenia  pochodzą z  podziału dochodu z biletów. Uzyskane subsydia pokrywają koszta produkcji. Dochód z kasy dzielony jest równo między wykonawców i realizatorów spektaklu. Zespół działa na zasadzie wspólnoty twórczej, gdzie członkowie  dzielą między sobą  odpowiedzialność za niezbędne aspekty pracy, współuczestniczą w planowaniu, realizacji i promocji nie tylko tych projektów, w których biorą udział jako aktorzy, ale i tych gdzie występują ich koledzy.

Często czujemy się jak na tonącym Tytaniku, lecz śpiewamy z uśmiechem,
'our show must go on!’
Aktorzy asystują scenografce Beacie Burton Chapple w malowaniu dekoracji.

Opiekun Artystyczny podejmuje decyzje repertuarowe w porozumieniu z zespołem i w ścisłej współpracy z trzonem zespołu odpowiedzialnym za kluczowe funkcje administracyjne, marketingowe i techniczne.  Zachęcamy członków zespołu również do proponowania nowych, ciekawych pomysłów i metod pracy. Dotyczy to specjalnie projektów które prezentujemy w  niekonwencjonalnej przestrzeni Jazz Café. Tam, w dowolną, z góry zarezerwowaną niedzielę, tworzymy nowe projekty, które przyciągają młodą publiczność i często stają się zalążkiem ambitnego spektaklu, który potem rozwijamy na scenie Teatru POSKu.

Scena Polska a środowisko

 Aktorzy i realizatorzy przedstawień działają w poczuciu, że ich twórczość jest nie tylko doceniana ale niezbędna dla środowiska. Stały, bezpośredni kontakt z publicznością realizujemy poprzez spotkania popremierowe, dyskusje po przedstawieniach w Jazz Café oraz sondaż w mediach społecznościowych. Łączność ze środowiskiem umożliwia nam specjalnie powołany cztero osobowy komitet doradczo-opiniodawczy reprezentujący publiczność.

Rozmowa z publicznością w Jazz Café.

Nowy narybek

Wygórowane kryteria artystyczne i wysokie wymagania, a przy tym spartańskie warunki pracy, powodują że nie każdy zdolny i wykwalifikowany aktor może zostać członkiem zespołu. Rekrutacje odbywają sie rzadko, a z wyłonionych z castingów kandydatów tylko niektórzy zostają włączeni do zespołu i to nie od razu. Wartościowy nowy narybek wyłania się w sposób organiczny, na ogół z indywidualnych zgłoszeń, po dłuższej obserwacji i po odbyciu stażu. Specyfika działalności Sceny Polskiej.UK, specjalne miejsce jakie ten teatr wyrobił sobie w sercach publiczności polonijnej dopinguje zespół do stałego rozwoju i nowych inicjatyw. Dla swych członków, aktorów, pisarzy, muzyków i realizatorów Scena Polska.UK jest nie tylko teatrem ale rodziną twórczą w której odnajdują to co ich łączy z ich dziedzictwem i z ich kondycją Polaka na obczyźnie.

„Te nasze piękne lata”, zespół po spektaklu jubileuszowym.
sala teatralna
Jazz Café