Wieczór poezji frywolnej

Program rozrywkowy – oparty na tradycyjnej polskiej poezji rubasznej i rybałtowskiej , jak również na współczesnych satyrach i fraszkach.


Obsada i ekipa twórcza

Scenariusz: zespołowy

Wykonawcy: Joanna Kańska, Konrad Łatacha, Wojtek Piekarski, Zofia Walkiewicz

Aranżacja muzyczna: Maria Drue


TEATR POSKu
10 czerwca 2006