SCENA POLSKA.UK W POSKu • 238 – 246 KING STREET, HAMMERSMITH, LONDON W6 0RF

 • „De facto polska scena narodowa na obczyźnie"

 • „Teatr prezentuje polski repertuar klasyczny i współczesny,
  grany przez zespół zawodowych aktorów."

 • „Scena Polska, stanowi bezprecedensowe zjawisko społeczne."

 • „Scena Polska jest dzisiaj tym,
  czym Polskie Centrum w Londynie może się poszczycić."

 • „Na Scenę Poetycką trzeba chuchać i dmuchać, zeby trwała w świetności.
  ...Scena Poetycka to jest Jewel in the Crown."

Drodzy Widzowie, w związku z drugą falą pandemii i podjęciem kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, władze wydały zarządzenie o wydłużeniu czasowego zamknięcia dla publiczności instytucji kultury. Dlatego z przykrością informujemy, ze planowane na miesiąc luty otwarcie Teatru prapremierą rewelacyjnej sztuki Macieja Wojtyszki „Żona" odbędzie sie po odwołaniu obostrzeń.

W najbliższym czasie Scena Polska zaprezentuje pra-premierę rewelacyjnej nowej sztuki Macieja Wojtyszki „Żona", zaś wkrótce potem nieśmiertelną sztukę Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej".

Obydwie sztuki są obecnie w zaawansowanych próbach.

REZERWACJA BILETÓW: 07955 389058 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


W dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida,
zapraszamy na wyjątkowy 50-minutowy kolaż poetycki
„Białe Kwiaty i Czarne" w oparciu o jego twórczość.


SCENA POLSKA.UK w POSKu to czołowy  profesjonalny polski teatr działający na emigracji. Od 2004 roku prezentuje najpiękniejszy dorobek twórczości krajowej i emigracyjnej za co został odznaczony prestiżową Flagą Polski przez Prezydenta RP. Wysoki poziom artystyczny, zróżnicowany repertuar (od kabaretu po polską klasykę narodową, od oryginalnych scenariuszy autorskich po najnowszą dramaturgię wspólczesną) i pełen magii teatralnej styl przedstawień przyciąga szerokie rzesze publiczności, niezależnie od wieku czy poglądów, zaspokajając zarówno pragnienie rozrywki jak i aspiracje kulturalne środowiska.

Stały zespół Sceny Polskiej.UK składa się z zawodowych aktorów i muzyków, opiekę artystyczną sprawuje wybitna reżyserka polska i brytyjska Helena Kaut Howson, opiekę muzyczną sprawowała przez szereg lat legendarna pianistka emigracyjna Maria Drue, a po jej śmierci przejął Daniel Łuszczki. Stałą siedzibą Sceny Polskiej jest  Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny (POSK), pod którego patronatem zespół przygotowuje regularnie cztery premiery rocznie, w tym produkcje pelnospektaklowe w Teatrze POSKu jak również kameralne programy poetycko muzyczne w intymnej atmosferze Jazz Café. Najpopularniejsze przedstawienia Sceny Polskiej.UK  prezentowane są również w objeździe, w teatrach i ośrodkach polskich poza Londynem.

o nas

Nasz repertuar

MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST

Kontrowersyjna sztuka Doroty Masłowskiej

TRASH STORY

Magdy Fertacz

Dramat  psychologiczny z horrorem w tle

ŹRÓDŁO

multimedialny spektakl poetycko-muzyczny o historii polskiej emigracji

CHOCIAŻ RAZ WARTO UMRZEĆ Z MIŁOŚCI

sztuka muzyczna na kanwie życia i twórczości Agnieszki Osieckiej.

EPITAFIUM DLA FRAJERA

musical o życiu i czasach Jonasza Kofty

PAN TADEUSZ REMIX

nowa wersja sceniczna arcydzieła Adama Mickiewicza

ZEMSTA

Aleksandra Fredry

TANGO

Sławomira Mrożka

Wpisz się do naszej listy majlowej

Custom default view file /home/zuzan107/public_html/polskascena/modules/mod_simpleemailform/tmpl/default_custom.php not found.
Przetwarzanie danych osobowych

Informacja przekazywana zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Scena Polska U.K. w POSKu z siedzibą w Londynie, Hammersmith, 238-246 King Street.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Helena Kaut-Howson.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do muzeum. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności administracji, dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi w zakresie kompetencji Sceny Polskiej U.K. w POSKu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  - żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.